Toidukulu piirmäär

Võtte asuseks Tallinna Linnavalitsuse 20.09.2017 määruse nr 29 “Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine” on alates 01.09.2017

sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmääraks 1,80 € päevas

lasteaiarühmaealise lapse toidukulu katmise piirmääraks 2,0 € päevas

Piirmäära ulatuses kaetakse toidukulu lapsel, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn. Toidukulu kaetakse käidud päevade eest.

Kui asutuses kehtestatud toidukulu päevamaksumus on suurem, kui kehtestatud piirmäär, siis katab vahe lapsevanem.

Alates 01.09.2017 on

sõimerühma toidutasu 0,05 senti päev

aiarühma toidutasu 0,15 senti päev


sept. 22, 2017 | Määratlemata
bottom
COVID-19 LEVIKU TÕKESTAMISE PLAANLoe lähemalt