Visioon, missioon, põhiväärtused

1.      Lasteaia missioon, visioon ja põhiväärtused

2.1. Missioon

Mõeldes lapsele ja lapsevanemale on  oluline, et  laps saab parima päevahoiu: laps on hoitud hoolitsevate ja sõbralike õpetajate poolt, lastetaias pakutakse lapsele head ja tervislikku toitu ning  teda ümbritseb kaunis ja turvaline õpikeskkond. Mõeldes lapsele on oluline, et ta saab lasteaiast hea alushariduse, millele  toetub kogu tema edaspidine haridustee. Seega peame tähtsaks parimat päevahoidu ja head kooliks ettevalmistust. Kokkuvõtvalt on Tallinna Lasteaed Kikas missioon järgmine: Pakume lastele  parimat päevahoidu ja  head alusharidust.

2.2. Visioon

Ühise arutelu tulemusena peame tähtsaks lasteaia head mainet. Lastevanemate kaudu kandub hinnang lasteaia kohta edasi järgmistele tulevastele lastevanematele. Soovime, et meie lasteaed on omanäoline ning oma tööga eeskujuks  teistele  oma piirkonnas.  Tallinna Lasteaed Kikas parim mõeldav tulevikustsenaarium: Olla  tuntud ja tunnustatud omanäoline lasteaed.

2.3.  Põhiväärtused

Lasteaias toimivad väärtused annavad meie organisatsioonile omanäolisuse. Põhiväärtused on aluseks kõikides lasteaia töö valdkondades. Meie lasteaia ühiselt sõnastatud põhiväärtused on:

 

Hoolivus – me hoolime igast lapsest ja töökaaslasest ning käitume kõigi suhtes hoolivalt. Meie lasteaias on heasoovlik, üksteist arvestav, mõistev ja toetav õhkkond.

Turvalisus – meie lasteaia õpikeskkond on lastele ja töötajatele turvaline. Peame oluliseks, et seda oleks nii füüsiline, vaimne kui ka emotsionaalne keskkond.

Loovus – meie õpetajad on laste suunamisel loovad ning arvestavad laste loovust õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimisel. Oleme alati avatud uutele ja uuenduslikele ideedele ning tunneme rõõmu loovast tegevusest.

Tervis – meile on tähtis nii laste kui ka töötajate tervis, pöörame tähelepanu tervislikule toitumisele ja eluviisile.

Koostöö – meie lasteaias toimib hea koostöö laste ja lastevanematega. Meie töötajad teevad edukat koostööd nii oma rühmas kui kogu organisatsioonis. Teeme koostööd ka teiste lasteaedade ja asutustega.

 

Lasteaial on olemas oma sümboolika: logo, lipp ning tunnuslause- Tallinna Lasteaed Kikas- Rõõmsalt, tervelt ja targalt kooli!

 

Lehekülge haldab: Tiina Lall, direktor 6545167, kikas@kikas.edu.ee

Muudetud 07.03.2013

 
bottom
COVID-19 LEVIKU TÕKESTAMISE PLAANLoe lähemalt