Ajalugu

Tallinna Lasteaed Kikas

(Tallinna 127. Lastepäevakodu)

Maja valmis 1967.a. sügiseks. Uue maja koristustööd algasid sama aasta detsembris. Selleks ajaks oli suurem osa töötajaid tööle vormistatud.

Lapsed saabusid 1968.a. jaanuarikuus. Tööle hakkas 4 sõime ja 8 aiarühma. Rühmade täituvus oli 30 ja enam last. Suur osa lastest oli vene peredest. Paari kuu möödudes toimus töö ladusalt ja eesti keeles.

Kõige esimene töötaja uues majas oli Aase Soop, kes hakkas tööle kokaabina. Järgnes Luule Rostovstseva, kes töötas kokana.
Kasvat. metoodikuks vormistati Juta Astel, Juhatajaks oli Viive Mandre.

Laste muusika-alane tegevus toimus Marin Veerma juhtimisel.

Uue maja esimesteks kasvatajateks olid Maie Ravell, Maie Klemm ja Laine Tosin, kes meenutasid esimest tööleasunud kaadrit sõnadega:”Ilusad noored inimesed olid kõik!”

Lasteaia avamisest tänaseni on töötanud Luule Rostovtseva, kes on olnud nii kokk, pesumasinist kui laohoidja.

Suure panuse maja töösse on andnud kauaaegsed töötajad kasvat. abi Natalja Tšõpalova, med. õde Milvi Kotkas, õpetajad Ene Haljand, Marje Köpper, Tiia Hindoalla, Ljudmilla Zirnova, Heevi Liivoja, Tiiu Peterson, Maie Tilk, Küllike Kuusemets, muusikaõpetaja Merike Müürsepp.
Majas töötab tänaseni vanemate poolt lugupeetud kaader. Pika töötamise aja jooksul on majas toimunud ka palju muutusi. 12st rühmast on saanud 11 rühma. Vabanenud rühmast sai spordisaal.

Mitmeid kordi on vahetunud maja juhtkond. Nii on tööd tehtud juhatajate Veera Haljaste, Karin Raspeli, Vilve Rüsteri ja Viiu Verniku juhtimisel.

2003. a. sügisel alustas juhatajana Pärje Ülavere, juh.asetäitjana Anne Orn ja majandusjuhatajana Malle Kattai, 2010.a. asus direktori kt. tööle Tiina Lall, kes ametlikult sai direktoriks 2012. a. novembrist, alates 2007. aastast on õppealajuhataja Anne Lill.

Koostas õpetaja Maie Klemm

 

MEIE TRADITSIOONILISED ÜRITUSED

 • 1.SEPTEMBER-TARKUSEPÄEV
 • SÜGISHOMMIK
 • SÕPRUSPIDU TEISTE LASTEAEDEGA JA ALGKOOLIDEGA
 • ISADEPÄEV
 • MARDIPÄEV
 • KADRIPÄEV
 • ADVENDIAEG
 • 6. DETSEMBER- LASTEAIA SÜNNIPÄEV
 • JÕULUPEOD
 • TALVINE SPORDIPÄEV
 • SÕBRAPÄEVA MÄNGUPÄEV
 • VABARIIGI AASTAPÄEV
 • VASTLAPÄEV
 • TEATRIPÄEV-EMAKEELEPÄEV
 • 1. APRILL-NALJAPÄEV
 • TIBUDEPÄEV
 • TERVISEPÄEV- SPORDIPÄEV
 • SÕIMEDE SPORDIPÄEV
 • EMADEPÄEV
 • LAULUPÄEV
 • LÕPUPEOD
 • SUVE ALGUS

LISAKS  VEEL ETENDUSED ERINEVATELT LASTETEATRITELT

 

Lehekülge haldab: Tiina Lall, direktor 6545167, kikas@kikas.edu.ee

Muudetud 29.11.2013
bottom
COVID-19 LEVIKU TÕKESTAMISE PLAANLoe lähemalt