Töötasujuhend

Tallinna Lasteaed Kikas töötasujuhend

Töötasujuhend

Töötasujuhendi koostamisel on lisaks üldistele tööõigust reguleerivatele õigusaktidele lähtutud: Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasu alammäärad ; Tallinna linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate töö tasustamise põhimõtted.

Lehekülge haldab: Tiina Lall, direktor 6545167, kikas@kikas.edu.ee

Muudetud 24.05.2019

 
bottom
COVID-19 LEVIKU TÕKESTAMISE PLAANLoe lähemalt