Laps läheb kooli

Esimestesse klassidesse vastuvõtt

Koolikohustuslik on laps, kes on saanud 1. oktoobriks 7-aastaseks.
Kõigile Eesti rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elavatele kooliealistele lastele on tagatud õppimisvõimalus ühes Tallinna munitsipaalkoolis.

Taotluse elukohajärgse kooli määramiseks saab esitada 1. -15. märtsini.
Taotluse võib esitada:
1) eKooli kaudu (https://ee.ekool.eu/index_et.html)
2) Paberkandjal Tallinna Haridusametis (Estonia pst 5a, III korrus)
E: 8.15-17.45,
T-N: 08.15-16.45
R: 08.15-15.45

Tallinna Haridusamet määrab elukohajärgse kooli arvestades esmajärjekorras õpilase elukoha lähedust koolile, sama pere teiste laste õppimist samas koolis, võimaluse korral arvestatakse ka vanemate soove.

Vastuvõttu esimesse klassi reguleerib Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määrus nr 132 “Elukohajärgse kooli määramise tingimused ja kord

Lisainfot leiate Tallinna Haridusameti kodulehelt: https://www.tallinn.ee/et/haridus/esimesse-klassi-astumine 
6-aastased kooli astuvad lapsed:
Koolikohustuslikust east noorema lapse vanem esitab lisaks taotlusele kas lasteaia hinnangu või nõustamiskomisjoni soovituse lapse koolivalmiduse kohta.

Hinnangu saamiseks tuleb pöörduda lasteaia poole, kus laps käib või kui laps on kodune, siis Tallinna laste nõustamiskomisjoni poole.

Lisainfot leiate Tallinna Haridusameti kodulehelt: https://www.tallinn.ee/et/haridus/esimesse-klassi-astumine

Teavituskohustus
Juhul, kui laps on Eesti rahvastikuregistri järgi Tallinna elanik, kuid ei asu õppima Tallinna munitsipaalkooli esimeses klassis, tuleb lapsevanemal sellest kindlasti teavitada Tallinna Haridusametit.

Lisainfot leiate Tallinna Haridusameti kodulehelt: https://www.tallinn.ee/et/haridus/esimesse-klassi-astumine

Koolikohustuse täitmise alguse edasilükkamine

Koolikohustuse edasilükkamise taotlemiseks esitab lapsevanem nõutavad dokumendid maakondlikule nõustamiskomisjonile. Koolikohustuse täitmise alguse edasilükkamise aluseks on lapse tervislik sisund. Otsuse koolikohustuse täitmise edasilükkamise kohta teeb lapse elukoha- või haridusasutuse asukohajärgnr nõustamiskomisjon.

Nõustamiskomisjon arvestab arsti (perearsti, lastearsti, psühhiaatri) poolt tehtud kirjalikku otsust lapse tervisliku seisundi kohta. Koolikohustuse täitmise edasilükkamise aluseks on järgmised tervisehäired.

Perearsti või lastearsti otsuse alusel:

  • äge haigus, krooniline haiguse ägenemine või raske trauma, mis on vajanud pikaajalist (üle kuue nädala) haiglaravi viimasel aastal enne kooli astumist;
  • kõne ja keele arenguhäired (logopeedilise uuringu alusel);
  • neurootilised häired.

Psühhiaatri otsuse alusel:

  • segatüüpi spetsiifilised arenguhäired;
  • pervasiivsed arenguhäired;
  • hüperkineetilised häired
  • segatüüpi käitumis- ja tundeeluhäired;
  • suhtlemishäired;
  • neurootilised häired.

Koolikohustuse täitmise edasilükkamise taotlus rahuldatakse vaid juhul, kui selles ajavahemiskus tagatakse lapsevanema poolt lapse arenguks ja taastusraviks vajalik keskkond ning võimalus jätkata alushariduse omandamist kuni kooliminekuni.

Koolikohustuse täitmise alguse edasilükkamise taotlusi saab esitada 1.augustini.

 

Lehekülge haldab: Tiina Lall, direktor 6545167, kikas@kikas.edu.ee

Muudetud 18.06.2021

 
bottom
COVID-19 LEVIKU TÕKESTAMISE PLAANLoe lähemalt