Koostööpartnerid

KOOSTÖÖPARTNERID

Meie koostöö põhimõtted on:
Lasteasutus toetab lapsevanemat ja peret lapse koolivalmiduse kujundamisel, mis annab võimaluse lapsel koolis edukalt toime tulla.
• Koostöös lastevanematega täidetakse õppekavas püstitatud õppe- ja kasvatustöö eesmärgid.
• Õpetajad tutvustavad sügisesel rühmakoosolekul, mis on lasteaia õppekava, rühma õppeaasta tegevusukava, rühmas õppeaasta jooksul planeeritavat õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.
• Lapsevanemal on võimalik tutvuda iganädalase õppe- ja kasvatustööga.
• Lapse arengu toetamiseks tehakse koostööd, mis põhineb dialoogil, vastastikusel usaldusel ja lugupidamisel.
• Õpetaja teavitab lapsevanemat lapse arengust ja loob võimalused saada tuge ja nõu õppe- ja kasvatusküsimustes.
• Rühma personal hoidub kriitilistest märkustest lapse oskuste kohta.
• Lapsevanem on oodatud osalema rühma õppe- ja kasvatusprotsessi kavandamisel ja ürituste organiseerimisel ning läbiviimisel.
• Üks kord aastas viiakse lasteasutuses läbi lastevanemate rahulolu-uuring ja rühmasisene lastevanemate ootuste väljaselgitamine.
• Lapsevanem võib õpetaja poole pöörduda mistahes mure või rõõmuga.
Tallinna Lasteaed KIKAS koostööpartnerid on:

Tallinna Haridusamet
Mustamäe Linnaosa Valitsus
Mustamäe Kultuurikeskus “Kaja”
Tallinna Pedagoogiline Seminar
Tallinna Ülikool
Tallinna Tervishoiukõrgkool
Arte gümnaasium

37. Keskkool
Lehola KHK

Teised lasteaiad

 

Lehekülge haldab: Tiina Lall, direktor 6545167, kikas@kikas.edu.ee

Muudetud 10.03.2013
bottom
COVID-19 LEVIKU TÕKESTAMISE PLAANLoe lähemalt