Õppemetoodika

Õppe-ja kasvatustegevuste läbiviimisel kasutatakse üldõpetuse põhimõtet, koduloolisuse printsiipi. Õppe- ja kasvatustöö seob tervikuks lapse elust ja ümbritsevast keskkonnast tulenev temaatika. Õppe ja kasvatustegevuse korraldamisel lõimitakse järgmisi tegevusi: kuulamine, kõnelemine, lugemine ja kirjutamine, vaatlemine , uurimine, võrdlemine arvutamine ning liikumis-, muusika- ja kunstitegevused.

Oluline osa on õppetegevuste läbiviimisel mängul, õues õppel ja avastusõppel ning liikumisel.

Rühmades  kasutatakse ka alternatiivmetoodikate elemente (Montessori, Hea Algus)

Õppe- ja kasvatustegevus toimub läbi mängu, lõimides järgnevaid ainevaldkondi:

Mina ja keskkond
Keel ja kõne
Matemaatika
Kunst
Muusika
Liikumine

 

Lehekülge haldab: Tiina Lall, direktor 6545167, kikas@kikas.edu.ee

Muudetud 17.06.2013
bottom
COVID-19 LEVIKU TÕKESTAMISE PLAANLoe lähemalt