Õppeaasta eesmärgid

Õppeaasta 2023/2024 teema ja eesmärgid

 Õppeaasta teema: „LASTEGA RÄNDAMA KEELE- JA KULTUURIRADADELE “

Eesmärgid:

  • Laps õpib tundma, austama, hoidma ja väärtustama eesti kultuuripärandit.
  • Laps tutvub teiste rahvuste kultuuriliste eripäradega: kombed, toit, riietus, muusika, mäng
  • Laps on kaasatud planeerimisprotsessi ja on aktiivne osaleja projektide algatamisel

 Ülesanded:

Külastada erinevaid kultuuriasutusi ning tutvuda erinevate vaatamisväärsustega – õppekäigud

Kaasata teistest rahvustest lapsevanemaid tegevustesse, oma maad ja kultuuri tutvustama

Arendada projektitöö oskust kaasates kõiki osapooli: õpetaja, laps , lapsevanem

 

 

Lehekülge haldab: Tiina Lall, direktor 6545167, kikas@kikas.edu.ee

Muudetud 12.09.2023

 
bottom
COVID-19 LEVIKU TÕKESTAMISE PLAANLoe lähemalt