Õppeaasta eesmärgid

Õppeaasta 2021/2022 teema ja eesmärgid

 Õppeaasta teema: „ Helide maailm“

 

Eesmärgid:

  • Laps on loov, uudishimulik
  • Laps teab, et helisid on kõikjal meie ümber
  • Lapsel areneb tämbriline kuulmine, tunneb rõõmu eneseväljendusest
  • Laps oskab kuulata ja märgata tema ümber toimuvat
  • Laps tutvub teiste rahvuste eripärade ja keelekõlaga – multikultuursus
  • Laps õpib osalema projektõppes

 Ülesanded:

Tekitada lastes huvi erinevate häälte ja kõlade vastu

Kasutades õppekäikude metoodikat, leida helisid ümbritsevast keskkonnast

Õhutada lapsi ise valmistama helisid tekitavaid esemeid ja pille (taaskasutus)

Kasutada ära helisid õppetöös

Arendada projektitöö oskust kaasates kõiki osapooli: õpetaja, laps , lapsevanem

 

Lehekülge haldab: Tiina Lall, direktor 6545167, kikas@kikas.edu.ee

Muudetud 16.09.2021

 
bottom
COVID-19 LEVIKU TÕKESTAMISE PLAANLoe lähemalt