Õppeaasta eesmärgid

Õppeaasta 2022/2023 teema ja eesmärgid

 Õppeaasta teema: „HOIA LOODUST, LOODUS HOIAB SIND “

Eesmärgid:

  • Laps teab, mis on loodushoid ning väärtustab keskkonda ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi
  • Lapsel kinnistub õpitu läbi vahetu kogemise loodusradadel matkates, loodusteemalise kirjandusega tutvudes, muuseumeid külastades
  • Laps on kaasatud planeerimisprotsessi ja on aktiivne osaleja projektide algatamisel

 Ülesanded:

Õppides õues märgata nähtusi ja muutusi looduses

Tunnetada ümbritsevat maailma kui tervikut

Arendada õpi-, mängu-, sotsiaalseid-  ja enesekohaseid oskuseid läbi väärtuste

Arendada projektitöö oskust kaasates kõiki osapooli: õpetaja, laps , lapsevanem

 

Lehekülge haldab: Tiina Lall, direktor 6545167, kikas@kikas.edu.ee

Muudetud 12.09.2022

 
bottom
COVID-19 LEVIKU TÕKESTAMISE PLAANLoe lähemalt