Tervisedendus

Tervise edendamine lasteaias

Tallinna Lasteaed Kikas ühines Tervistedendavate Lasteaedade võrguga 2005 aastast.

Lapsi ümbritsevate täiskasvanute üheks suurimaks väljakutseks ja vastutuseks on olla märkaja, hoolija ning vormija – julgustada loovat mõtlemist ja toetada lapse tervislikku arengut kogu selle paljutahulisuses. See nõuab pidevaid otsinguid, muutumist ja õppimist. Samuti on ülitähtis  vaimne, sotsiaalne ja füüsiline keskkond, milles laps igapäevaselt kasvab ning areneb – kodu, lasteaed, kogukond. Laste tervise edendamine on seotud kogu ühiskonnaeluga, erinevate ametkondade ja organisatsioonide tegevusega.

Tervist edendav lasteaed arvestab oma tegevuses neid põhimõtteid ja valdkondi, mille kaudu on võimalik mõjutada laste tervist ja arengut koolieelses eas. Kogu lasteaia personal loob eeldused ja tingimused, mis toetavad laste ja personali heaolu ning tervist. Tegevus hõlmab erinevaid tervisega seotud valdkondi, on planeeritud, süsteemne ja lähtub konkreetsetest vajadustest. Tegevuste eesmärgiks on toetada laste tervislikku arengut terviklikult.

Tervist edendavate lasteaedade ülesandeks on liita koolieelses eas olevate lastega tegelevate või nende heaolu eest vastutavate täiskasvanute huvid ja eesmärgid lapse arengut ja tervist positiivselt mõjutavates tegevustes, et nende tegevuste kaudu tagada lastele parem vaimne, füüsiline ja sotsiaalne tervis. Tervist edendava lasteaia liikumine ei tähenda ainult ühekordseid projekte, vaid elusviisi, mis hõlmab endas turvalist õpi- ja kasvukeskkonda, liikumistegevusi, tervislikku toitumist, meeskonnatööd, koolitusi, õues õppimist ja vaba aega, koostööd lastevanematega, teiste lasteaedadega, kooliga ja kohaliku omavalitsusega. Tervisedendus on igapäevane töö, mida ilmestavad toredad ühisüritused.

Tervise edendamisega tegeletakse süsteemselt, kõik lasteaias toimuv on omavahel lõimitud, kaasatakse erinevaid huvigruppe. Tervisealast tööd  juhib tervisemeeskond.

Lasteaia ürituste kavas on kindel koht vabariiklikel ja rahvusvahelistel tähtpäevadel. Traditsioonilisteks üritusteks on kujunenud südamenädal, leiva- või  piimanädal, lastekaitsepäev, hundijooks, perespordipäev ja palju muud põnevat. Lasteaed võtab osa erinevatest terviseüritustest nii koolide kui ka teiste lasteaedade juures.

Tervist edendavaid üritusi korraldame ka personalile. Toimuvad ühised väljasõidud, matkad, koolitused jne., millest on osavõtt aktiivne.

„ KUI SA SOOVID KEDAGI LIIKUMA PANNA – PEAD SA ALUSTAMA SEALT, KUS TA SEISAB.“ (Sören Kierkegaard)

 

Soovitame külastada järgmisi tervisealaseid internetilehekülgi:

  1. Tervise Arengu Instituut – www.tai.ee
  2. Tervisedendajate kohtumispaik internetis –www.terviseinfo.ee
  3. Tervisliku toitumise põhitõdesid tutvustab – www.toitumine.ee
  4. Lastele ja täiskasvanutele suuhügieenist – kiku.hambaarst.ee
  5. Liikluskasvatusest lasteaias – www.ekk.edu.ee/vvfiles/0/Liikluskasvatusest_lasteaias.pdf
  6. Maanteeameti koduleht – www.mnt.ee

Tervist edendav lasteaed

Lehekülge haldab: Tiina Lall, direktor 6545167, kikas@kikas.edu.ee

Muudetud 18.03.2013
bottom
COVID-19 LEVIKU TÕKESTAMISE PLAANLoe lähemalt