Putukate projekt Sipsikutes

Projekt sai alguse tomatiseemnete külvamisest, milleks läks vaja mulda, kus elavad erinevad putukad. Arutleti, mis putukate teema juures huvitab.

Vaadati videot putukatest. Kuulati juttu “Sipelgas ja ämblik”.

Esimene putukas oli liblikas – vaadati National Geografik´u videot liblika arengutsüklitest, räägiti ja korrati üle liblika elutsükkel (muna, röövik, nukk, liblikas). Vaadati erinevaid röövikute ja liblikate pilte (liblikate tiibade mustreid). Lapsed said vastused küsimustele: miks on putukatel tundlad ja milleks veel putukad tundlaid kasutavad? Lahendati tekstülesandeid putukatega, vooliti plastiliinist röövikut ja tehti guašši tehnikas liblikast pilt.

Uuriti ja vaadati raamatutest ning piltidelt erinevaid putukaid (lepatriinu, sõnnikumardikas, kartulimardikas, maipõrnikas, ritsikas) nende välisehitust ja nimetati kehaosasid

Meisterdati putuka peakatteid.

Lastel tekkisid uued küsimused: Kuidas sipelgad oma pessa lähevad? Kuidas liblikad nektarit imevad? Kuidas liblikad maanduvad lille peale? Kuidas liblikad oma keelt kasutavad? Keda kiilid söövad? Kuidas sääsed sutskavad? Kuidas mesilased nõelavad? Kuidas mesilased sünnivad? Kuidas mardikad helendavad öösel? Kuidas vihmauss maa alla läheb?

Vaadati videot lepatriinu arengust, vooliti lepatriinut, meisterdati munakarbist lepatriinusid.

Saadi vastused küsimustele: Kuidas lepatriinu lennata saab? Kuidas liblikas lendab? Kuidas lepatriinu saab lehe peal kõndida? Mida kuldmardikad söövad? Kuidas sipelgad sünnivad? Mida kartulipõrnikas sööb? Kuidas mesilased teevad mett?

Vaadati videot kiilidest, loendati ja võrreldi  kiile ning värviti kiile ja lõigati värvitud kiilid kleepetööks.

Projekt jätkub.

      


märts 17, 2023 | Määratlemata
bottom
COVID-19 LEVIKU TÕKESTAMISE PLAANLoe lähemalt