Prügihunt

19.oktoobril külastas lasteaeda maskott Prügihunt ja tema abiline. Üritusturundus koostöös Tallinna Strateegiakeskusega  pakkusid lastele õppeprogrammi „ Jäätmetekke vältimine ja vähendamine, kordus- ja taaskasutamine ning jäätmete liigiti kogumise harjumuse kujundamine“.

Õppeprogrammi eesmärk on tõsta keskkonnateadlikkust õpetades lastele eakohaselt jäätmetekke vältimist, jäätmete liigiti kogumist ja ringmajanduse põhitõdesid, sealhulgas tutvustada mereprügi probleemi ning selle vältimise ja vähendamise võimalusi. Õppeprogramm toetab koolieelsete lasteasutuste õppekava, mille eesmärgiks on alushariduse raames toetada laste individuaalsust, loovust ja mängu kaudu õppimist. Lapsi õpetatakse programmi raames suhtuma loodusesse vastutustundega, teadvustama keskkonnaprobleeme,  mõistma inimese ja keskkonna seoseid ning tegutsema loodust ja keskkonda säästes.  Õppetundide raames jagatakse kõikidele osalejatele lasteaedades õppematerjal, kus saab värvida keskkonnateemalisi pilte ning lahendada lihtsamaid keskkonnaalaseid ülesandeid.

Programmis osalesid Perepesa, Lepatriinude ja Sipsikute rühmad. Prügihunt esitas lastele palju küsimusi ja oli rõõmus, et lapsed oskasid küsimustele õigesti vastata ja olid väga teadlikud prügi sorteerimisest ja loodushoiust.

Aitäh läbiviijatele!


okt. 19, 2022 | Määratlemata
bottom
COVID-19 LEVIKU TÕKESTAMISE PLAANLoe lähemalt