Õuesõpe

Ülesanne oli korjata palju käbisid ja moodustada nendest oma nimi, loendada mitu käbi on sõnas. Lisaks veel üks ülesanne – sõnakäbidest moodusta suur hunnik, mõtle üks number ja moodusta käbidest see number. Ülesande lahendamisel oli ühendatud nii liikumine, tähe tundmine, peenmotoorika, numbrite tundmine ja ülesande õnnestumise korral teenitud kiitus.


apr. 21, 2020 | Määratlemata
bottom
COVID-19 LEVIKU TÕKESTAMISE PLAANLoe lähemalt