Nutikuu tegevus Segasumma rühmas

Segasumma nutiteema. Tutvumine Matatalabiga. Lastel tuli leida aluselt enda nimetähega ring ja luua tee selleni, kasutades Matatalabi. Jõudes ringini sai laps rongi endale. Ringile tuli kirjutada enda nimi ja ütelda, mis täht on kirjutatud ringi teisele poolele. Ringidelt leitud tähtedest tuli koostööna kokku laduda sõna REEDE. Iga laps sai kirjutada sõna reede tahvlile. Lõpetuseks sai iga laps valida kujundi, mida soovis Matatalabiga joonistada. Valitud kujundist tuli luua terviklik pilt.


apr. 23, 2021 | Määratlemata
bottom
COVID-19 LEVIKU TÕKESTAMISE PLAANLoe lähemalt