Nakkuste ennetamise meetmed

Seoses eriolukorra väljakuulutamisega oleme Tallinna linnapea korraldusel ja Terviseameti kooskõlastusel vastu võtnud meetmed haiguste ennetamiseks ja tõrjeks Kikase lasteaias. Meetmed kehtivad 16.03-17.05.2020 või kuni järgmiste teadeteni.

  • Tähtsaim on korralik kätepesu. Laste kätepesu jälgitakse (õiged pesemisvõtted) ja juhendatakse kõrgendatud tähelepanuga. Käte kuivatamiseks on kasutusel ühekordsed paberrätid. Kui kätepesuvõimalus puudub, on kasutusel desinfitseerijad.
  • Pöörame tähelepanu ja õpetame õiget köhimise, aevastamise ja nuuskamise viisi.
  • Palun ärge tooge haigustunnustega lapsi lasteaeda.   Nii täiskasvanutel kui ka lastel, kes on saabunud riskipiirkondadest ( ka mujalt reisilt), tuleb jääda 14 päevaks koju. Püüdke leida võimalus olla perega kodus ja tervislikku seisundit jälgida.
  • Kui laps haigestub lasteaias, isoleeritakse laps teise ruumi ning teavitatakse lapsevanemat. NB! Iga haigestumine ei tähenda automaatselt COVID-19 juhtumit. Koroonajuhtumist teavitab lasteaeda lapsevanem ja Terviseamet. Sellisel juhul otsustame lasteaia edasise tegevuse kooskõlastatult Haridusameti ja Terviseametiga.
  • Laste liikumine rühmade vahel on ebasoovitav. Sellest tulenevalt ei ole meetmete rakendamise perioodil valverühmi. Lapsed on kogu päeva oma rühmas.
  • Kõik üritused, mis tähendavad laste liikumist lasteaiast välja või kõrvalisi isikuid lasteaias, jäävad ära: matkad, lasteteatrid, õppekäigud, teatri-, kino-, muuseumi- jms külastused. Toimub rühmapõhine igapäevane õppe- ja kasvatustöö. Viibime palju värskes õhus.
  • Huvitegevus lasteaias ei toimu.
  • Kaaluge tõsiselt lapse koju jätmise võimalusi ning tooge laps lasteaeda ainult hädavajadusel!

Informatsiooni Tallinna meetmetest viiruse leviku tõkestamiseks leiab SIIT.

Loodame siiralt teie mõistvale suhtumisele ja heale koostööle.

Tugevat tervist soovides

Kikase lasteaia juhtkond


märts 13, 2020 | Määratlemata
bottom
COVID-19 LEVIKU TÕKESTAMISE PLAANLoe lähemalt