Naerulinnu tegemisi

Märtsikuu on vitamiini kuu. Tutvuti mullaga, seemnetega mida külvati, räägiti tingimustest, mis on vajalikud seemnete idanemiseks. Vanemad lapsed kirjutasid taimede nimetusi, alustati taimepäeviku pidamist.

Õpiti ja kinnistati kella tundmist – veerand-, pool-, kolmveerand-, täistund. Õppemäng “Õpime kella tundma”.

Kuulati juttu I. Lember ” Juuksuri juures”. Vooliti juuksuri tööriistu. Loovmäng -juuksur

Number ja arv 10, arvutusjutukese koostamine, arvude järjestamine.


märts 11, 2022 | Määratlemata
bottom
COVID-19 LEVIKU TÕKESTAMISE PLAANLoe lähemalt