Muumide tegemisi

Vaadeldi põnevaid kalu, joonistati kalu, õppemängus “Kalad akvaariumis” rühmitati erinevatest geomeetrilistest kujunditest kalu, kinnistati kujundeid (ruut, kolmnurk, ristkülik). Arendati programmeerimisoskust – BEE BOT`i abiga liiguti kalade ja veetaimede alusel.

Meisterdati käevõrusid – peenmotoorika harjutamine.

Korrati kehaosasid ja kinnistati tedamisi õppemänguga, vooliti inimese nägu.

Toimus  printsessipäev – joonistati losse, värviti autosid ja printsessi pilte, räägiti kalliskividest ehetel, vaadati tantsusamme ja prooviti järgi korrata, mäng “Printsessi musi konnale” – loendati mitu musi konn sai. Vaadeldi  ja arutleti teineteise printsessi riideid. Kuulati muinasjuttu “Printsess herneteral”. Muusikasaalis toimus pidu, kus tantsiti ja keerutati. 

Numbri ja arvurongiga õppemängud – vastavalt rongi vagunil olevate täppide arvule lisati vagunisse nööpe, numbrite 1-5 kordamine ja loendamine. Numbrirea ladumine – iga numbri peale vastav arv kaunistusi, number 1 kirjutamine mannas.

       

 


märts 11, 2022 | Määratlemata
bottom
COVID-19 LEVIKU TÕKESTAMISE PLAANLoe lähemalt