Looduskeskonna-alased katsed lasteaias

Naerulinnu rühma lapsed osalevad projektis „Looduskeskkonna-alased katsed lasteaias”

Projekt “Looduskeskkonna-alased katsed lasteaias” on suunatud lasteaia vanemate rühmade (5-7- aastastele) lastele. Selle raames avaldatakse 2018. aastal igakuiselt (va. suvekuudel) üheksa looduskeskkonna-alast katset. Iga katse juurde kuulub juhendmaterjal lasteaiaõpetajatele, mis abistab katse läbiviimist ja teema eakohast selgitamist lastele. Samuti kuuluvad selle juurde töölehed, mida lapsed saavad teema kinnistamiseks täita.

Projekti eesmärgiks on panna lasteaialapsi huvituma neid ümbritsevast keskkonnast ja suurendada nende teadmishimu ning avastamisrõõmu.

Esimene katse kannab pealkirja „Janune seller”


jaan. 25, 2018 | Määratlemata
bottom
COVID-19 LEVIKU TÕKESTAMISE PLAANLoe lähemalt