Liiklusprojekt “Olev nähtav”

Liiklusprojekt „Ole nähtav“ 

Planeeritud liiklusnädalast kasvas välja terve novembrikuu väldanud ülemajaline projekt.

Projekti õnnestumiseks kasutasid õpetajad koos lastega erinevaid meetodeid. Lapsed said oma küsimustele vastused ning omandasid ohutu liiklemise põhitõdesid. Kuu aja jooksul oli planeeritud erinevaid tegevusi rühmades: kuulamine – kõnelemine, vaatlused – arutelud, õppekäigud,  mängud ja kunstitegevused. Liiklussituatsioone jälgiti videotelt ja vaadati Jänku Jussi multikat. Õppekäikude,  vaatluste ja teiste tegevuste tulemusena läbi vahetu kogemise oskavad lapsed eristada kõnni- ja sõiduteed, teavad nende otstarvet ning oskavad  tänavat ületada ülekäigurajal. Lapsed tunnevad valgusfoori tulede tähendust ja olulisemaid liiklusmärke. Nähtavuse suurendamiseks jalutuskäikudel  kannavad lapsed ja õpetajad alati helkurvesti. Lapsed mõistavad helkuri vajalikkust, seda eriti hämaral ajal. Et seda ka kogukonnale teadvustada, valmisid iga rühma poolt plakatid, mis propageerisid enda nähtavaks tegemist tänaval liigeldes. Valmisid ka helkurid. Plakatid ja helkurid kinnitati aia külge , kust igaüks võis selle endale kaasa võtta. Aiarühmadele mõeldud liikumispäev oli liiklusega seotud ning kinnistas omakorda teadmisi. Liikluskuu lõppes liiklusbingo mänguga õuealal ning koju viidi infovoldikud „Laps liikluses- näpunäiteid vanamatele“, et seda koos perega sirvida.

Projekti võime lugeda kordaläinuks, sest tegevused olid lastele huvitavad, andsid juurde uusi teadmisi ning kinnistasid varem õpitut.


nov. 27, 2020 | Määratlemata
bottom
COVID-19 LEVIKU TÕKESTAMISE PLAANLoe lähemalt