Kohatasu muudatus alates 01.01.2014

Alates 01.01.2014 on vanemate poolt kaetava osa arvestusliku määra suuruseks ühe lapse kohta kuus  37,63 eurot kuus. Lasteaia sulgemisperioodil (kollektiivpuhkus suvel) kohatasu ei arvestata.

Alus: Tallinna Linnavolikogu 15. detsembri 2011 määruse nr 41“ Tallinna Linnavolikogu 23. veebruari 2006 määruse nr 9 „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ muutmine“ § 2 lg 1.

 

Eelteade: Alates 01.01.2015 on lasteaia kohatasu suurus 41.34 eurot kuus.


jaan. 07, 2014 | Määratlemata
bottom
COVID-19 LEVIKU TÕKESTAMISE PLAANLoe lähemalt