Euroopa Liidu URBACT II projekti GeniUS

     

Euroopa Liidu URBACT II projekti GeniUS

Tallinna Haridusamet osaleb EL URBACT II pilootprojektis, mille eesmärgiks on GeniUS mudeli rakendamine Tallinna haridusasutuste arendamisel.

GeniUS mudel on mõeldud paremate lahenduste leidmiseks avalike teenuste kujundamisel linnades, kasutades avatud innovatsiooni põhimõtteid.

Yorki linn Inglismaal algatas GeniUS mudeli uute ideede, loovuse, koostöö ja innovatsiooni edendamiseks, kus parimad lahendused leitakse erinevate huvigruppide kaasamisel.

Projekti töörühm ootab kõikide huviliste uudseid ideid ja häid mõtteid: “Kuidas kujundada kodulähedane lasteaed ja kool Sinu ootustele vastavaks?”

Palume aktiivselt kaasata oma õpetajaid, õpilasi, vanemaid jt. huvigruppe ideede ja mõtete postitamisel, mida saab teha kuni 10. oktoobrini 2014  foorumis aadressil www.geniustallinn.haridus.ee  või saata e-posti aadressile genius@tln.edu.ee .


sept. 11, 2014 | Määratlemata
bottom
COVID-19 LEVIKU TÕKESTAMISE PLAANLoe lähemalt