Tegevuse jaoks valmis ka lasteaia aiarühmade õueala plaan.