Laps läheb kooli

Esimestesse klassidesse vastuvõtt 2016. aastal

Koolikohustuslik on laps, kes on saanud 1. oktoobriks 7-aastaseks.
Kõigile Eesti rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elavatele kooliealistele lastele on tagatud õppimisvõimalus ühes Tallinna munitsipaalkoolis.

Taotluse elukohajärgse kooli määramiseks saab esitada 1. -15. märtsini 2016.
Taotluse võib esitada:
1) eKooli kaudu (https://ee.ekool.eu/index_et.html)
2) Paberkandjal Tallinna Haridusametis (Estonia pst 5a, III korrus)
E: 8.15-18.00
T-N: 08.15-17.00
R: 08.15-16.00

Tallinna Haridusamet määrab elukohajärgse kooli arvestades esmajärjekorras õpilase elukoha lähedust koolile, sama pere teiste laste õppimist samas koolis, võimaluse korral arvestatakse ka vanemate soove.

Vastuvõttu esimesse klassi reguleerib Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määrus nr 132 “Elukohajärgse kooli määramise tingimused ja kord

Lisainfot leiate Tallinna Haridusameti kodulehelt: http://www.tallinn.ee/est/haridus/Esimestesse-klassidesse-vastuvott-2013aastal
6-aastased kooli astuvad lapsed:
Koolikohustuslikust east noorema lapse vanem esitab lisaks taotlusele kas lasteaia hinnangu või nõustamiskomisjoni soovituse lapse koolivalmiduse kohta.

Hinnangu saamiseks tuleb pöörduda lasteaia poole, kus laps käib või kui laps on kodune, siis Tallinna laste nõustamiskomisjoni poole.

Kui lapsevanem soovib lapse 6-aastaselt kooli panna, saab ta sellest Tallinna Haridusametit teavitada siit: Teade Tallinna Haridusametile 6-aastase lapse koolitulekust
Teavituskohustus
Juhul, kui laps on Eesti rahvastikuregistri järgi Tallinna elanik, kuid ei asu õppima Tallinna munitsipaalkooli esimeses klassis, tuleb lapsevanemal sellest kindlasti teavitada Tallinna Haridusametit. Seda saab teha allolevate kontaktide kaudu või haridusameti kodulehel: teate vorm

 

Lehekülge haldab: Tiina Lall, direktor 6545167, kikas@kikas.edu.ee

Muudetud 01.03.2016

 
bottom