Delikaatsete isikuandmete töötlemine

Tallinna Lasteaed Kikas on registeeritud Andmekaitse Inspektsiooni registris delikaatsete isikuandmete töötlemises.

Andmekaitse Inspektsiooni registridokumentidega saate tutvuda alloleval lingil: https://www.aki.ee/diatregister/RegistriDokument/Otsi?o=False

Registrist on võimalik leida informatsiooni isikuandmete töötlejate kohta Eesti Vabariigis, täpsemalt, millised isikuandmete töötlejad on teavitanud Andmekaitse Inspektsiooni delikaatsete isikuandmete töötlemisest ning millised isikuandmete töötlejad on määranud oma asutuses isikuandmete kaitse eest vastutavad isikud.

 

Isikuandmete kaitse seadusega saate tutvuda alloleval lingil: https://www.riigiteataja.ee/akt/130122010011

Lehekülge haldab: Tiina Lall, direktor
6545167, kikas@kikas.edu.ee

Viimati muudetud: 02.12.2013
bottom