Töötasujuhend

Tallinna Lasteaed Kikas töötasujuhend

Töötasujuhend

Töötasujuhendi koostamisel on lisaks üldistele tööõigust reguleerivatele õigusaktidele lähtutud: Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused; Tallinna linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate töö tasustamise põhimõtted 

https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=113691&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp

Lehekülge haldab: Tiina Lall, direktor 6545167, kikas@kikas.edu.ee

Muudetud 05.11.2014

 
bottom