Koosseisunimestik

Tallinna Lasteaia Kikas koosseisunimestik

 KINNITATUD

direktori 30.09.2013

Käskkiri nr 1-1/5

 

 1. Direktor         1,0
 2. Õppealajuhataja  1,0
 3. Majandusjuhataja 1,0
 4. Liikumisõpetaja  1,0
 5. Muusikaõpetaja   1,0
 6. Logopeed         0,5
 7. Õpetaja                             18,0
 8. Assitent                              4,0
 9. Õpetaja abi                        8,0
 10. Laohoidja                           1,0
 11. 1,0Koristaja       
 12. Töömees1,0

 

Lehekülge haldab: Tiina Lall, direktor 6545167, kikas@kikas.edu.ee

Muudetud 04.09.2017
bottom